Geen objecten gevonden

Ketenpartners

Wij beheren maatschappelijk kapitaal en willen in samenspraak met de maatschappelijke partners de door haar aangeboden producten, diensten en het beleid bepalen. De  opvattingen van de partners, de relevante feiten en de af te wegen belangen spelen een rol bij de besluitvorming. Wij hechten grote waarde aan de integrale uitvoering van dit beleid, daar belanghouders onze beleidsvisie met alle recht als een samenhangend pakket van toezeggingen aan het maatschappelijk kader kunnen opvatten.

  • Als belangrijkste belanghouders beschouwen wij:
  • huurders, vertegenwoordigt door Stichting Huurderbelang;
  • De gemeenten waarin wij werkzaam zijn;
  • Zeestad NV/BV;
  • alle in de gemeenteraad van Den Helder aanwezige politieke partijen;
  • zorginstellingen zoals Omring, Tellus, Philidelphia. ’s Heerenloo, Vrijwaard, Stichting DNO, GGZ, GGD; 
  • maatschappelijke instellingen zoals Buurtcollectief, St. Present; 
  • Helderse Ondernemersverenigingen; 
  • Collega-corporaties binnen de regio waarin wij werken.

De belanghouders verleenden in 2012 hun medewerking aan het visitatietraject , nadat zij in 2010 en 2011 onder meer intensief betrokken waren geweest bij het opstellen van de strategisch beleidsvisie. Vanzelfsprekend heeft Woningstichting met de afzonderlijke belanghouders contact over diverse projecten en initiatieven

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden